Calendari i matrícula de les proves de nivell de valencià 2018

Calendari i matrícula de les proves de nivell de valencià 2018

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, dependent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ha presentat el calendari i les novetats corresponents a les proves de certificació de nivell de valencià de l’any 2018, per primera vegada adaptades completament al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL).

Amb el nou model de proves de certificació es permet unificar el model de provés de certificació d’idiomes d’organismes públics valencians, com són la JQCV, les escoles oficials d’idiomes i les universitats públiques, mitjançant la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià.

 
Calendari i matrícula

Com a novetat, el calendari estarà dividit en dos períodes diferenciats. En el primer es faran les proves dels nivells A2, B1 i C1, i la matrícula estarà oberta des del 21 de març fins al 4 d’abril.

El segon període, en què es faran les proves dels nivells B2 i C2, tindrà el procés de matrícula obert des de l’1 fins al 15 de setembre.

El procés de matriculació serà per primera vegada totalment telemàtic i el pagament de taxes es podrà efectuar mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, per a fer-lo més àgil i accessible.

COMPRA ARA ELS LLIBRES DE FER VIA

Proves

Amb el canvi de model es busquen unes proves més comunicatives, en què s’avalua la capacitat dels aspirants per a dur a terme la finalitat comunicativa de la llengua en una tasca determinada, en cada cas amb un nivell d’exigència i de dificultat.

Com a novetat, totes les persones aspirants a les proves de la JQCV s’examinaran de les quatres habilitats lingüístiques (comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita i expressió i interacció orals), d’aquesta manera desapareixerà el caràcter excloent de la prova.

Per primera vegada, l’Administració valenciana organitzarà proves del nivell B2 i registrarà i expedirà certificats de nivell A1.

D’aquesta manera, el nivell B2 ompli el buit que suposava el salt des del nivell elemental al nivell mitjà i completa una oferta més ampla i proporcionada de certificats.

COMPRA ARA ELS LLIBRES DE FER VIA

 

Etiquetes: