Quins beneficis té per als nens aprendre a treballar en equip?

Quins beneficis té per als nens aprendre a treballar en equip?

El mercat laboral ha canviat desmesuradament en els darrers anys als països occidentals. També a casa nostra, encara que, potser, una mica més lentament. A poc a poc s’ha anat passant de la cultura dels títols a un paradigma en què els departaments de recursos humans valoren, amb més èmfasi, fins i tot que els coneixements, aspectes com ara la intel·ligència emocional, les habilitats socials i comunicatives o la capacitat per a treballar en equip.

D’aquest aspecte n’han pres nota escoles i instituts, els primers graons educatius en la formació de qui seran els professionals del segle XXI. De forma lenta, i no sense resistències, a les aules de les escoles han començat a normalitzar-se metodologies educatives que són l’antítesi de la classe magistral de tota la vida. Conceptes com gamificacióflipped classroomdesign thinking en són una mostra. També metodologies com l’aprenentatge per projectes, l’aprenentatge cooperatiu o l’aprenentatge-servei.

Aquestes tres últimes metodologies, cada vegada més generalitzades, convertides quasi en una “moda” en l’àmbit de l’educació, tenen una característica en comú: fomenten el treball en equip, la cooperació, la unió entre alumnes, la necessitat d’arribar a acords i remar en la mateixa direcció per a traure avant treballs i projectes. I aquesta expansió no és casualitat. Per una banda, respon a una demanda creixent en el mercat de treball: la de professionals amb capacitat per a treballar en equip, bé de forma presencial o bé a distància. Per l’altra, obeeix a una evidència: treballar en equip té múltiples beneficis per als nens, molts dels quals contribuiran també a què desenvolupen habilitats que els seran molt necessàries en un futur no tan llunyà.

Beneficis del treball en equip

1.  Fomenta la interdependència i l’autonomia

Obsessionada com està la societat amb la independència, treballar en equip fomenta justament el contrari, prendre consciència de la interdependència, que tots depenem de tots perquè les coses es facen bé. També l’autonomia, ja què, com hem explicat, perquè tot vaja bé cadascun dels membres del grup ha de responsabilitzar-se de la seua part del treball.

2.  Impulsa les habilitats socials i millora les relacions de grup

Treballar en equip obliga a negociar, a exposar punts de vista (molt sovint contraris) amb respecte, a escoltar, a respectar als companys, a empatitzar amb ells. És un màster d’habilitats socials per als infants. Cosa que, com a conseqüència, acaba revertint positivament en les relacions personals entre els alumnes.

3.  Ensenya a aprendre i desenvolupa una actitud crítica

Aprendre a aprendre.

Aquest és un dels grans reptes que les escoles tenen amb els alumnes: ensenyar-los a aprendre. Amb el treball en equip els infants, en interacció amb els companys, construeixen els seus coneixements i, per tant, desenvolupen un pensament crític. I no només això, també generen una actitud crítica cap a si mateixos a través de l’anàlisi dels seus treballs i del funcionament dels grups i dels seus integrants.

4.  Fomenta la diversitat i la igualtat d’oportunitats

Cada alumne és diferent, té unes necessitats i unes capacitats. Treballar en equip permet al professorat atendre millor la diversitat i, també, igualar els alumnes, ja que uns poden aprendre de les habilitats i coneixements dels altres. Hi ha un intercanvi constant de coneixements i una acceptació més gran de la diferència.

5.  Junts és millor i altres valors

En plena era de la individualitat, el treball en equip fa que els infants siguen conscients del valor de l’equip, del grup, del conjunt. És molt més fàcil aconseguir objectius quan són compartits. No és l’únic valor que es fomenta amb el treball en equip. Com ja hem apuntat en els anteriors apartats, treballar en equip fomenta, entre d’altres, la responsabilitat, la solidaritat, l’empatia o el respecte.

Un llibre sobre la importància del treball en equip

Els àlbums il·lustrats sempre són una bona eina per a visibilitzar, mitjançant les metàfores i les faules, els beneficis i la importància de valors com el del treball en equip.

És el que fa l’escriptora i il·lustradora madrilenya establerta a Londres en La fruita és meva!, un àlbum en què diferents elefants, de forma individual, intenten aconseguir una excelsa i abellidora fruita que ha aparegut en la copa d’un arbre molt alt. “Meva, meva”, en reclama cadascun dels elefants la propietat, però cap d’ells no ho aconsegueix.En paral·lel, tanmateix, uns ratolinets s’han organitzat per a, a pesar de la poca grandària, aconseguir la fruita desitjada. Anuska Allepuz ha creat amb La fruita és meva! un simpàtic i divertit àlbum il·lustrat que destaca la importància de la cooperació i del treball en equip per aconseguir els objectius que de manera individual resultarien impossibles.